Preložite

SKRBI Z

ARHIVOM

Za Vas arhiviramo vse vrste dokumentarnega gradiva.

Naše storitve

Arhiviranje

Smo podjetje, katerega osnovna dejavnost je arhiviranje dokumentarnega gradiva stečajnih dolžnikov. Za Vas prevzememo, organiziramo, označimo, popišemo, hranimo in rokujemo z gradivom skladno s predpisi in usposobljenim osebjem.

Urejanje arhivov

Za arhiv na Vaši lokaciji nudimo popis in urejanje arhiva, označevanje arhiva skladno s predvidenimi roki hrambe, prav tako pa uredimo odbir in odvoz dokumentacije, primerne za uničenje.

Skladiščenje

Po potrebi nudimo skladiščenje in fizično shranjevanje premičnin na varovani lokaciji v središču Maribora. Za več informacij in podrobnosti o trenutno razpoložljivih kapacitetah nas kontaktirajte.

Arhiviranje gradiv

Za arhivsko gradivo zagotavljamo:

 • prevzem dokumentacije,
 • pregled in sortiranje,
 • potrebno odbiranje oz. izločanje dvojnih izvodov dokumentacije,
 • organizacija in prevoz gradiva na mesto hrambe,
 • hramba dokumentacije za zakonsko predpisan ali pogodbeno dogovorjen čas,
 • hiter dostop do informacij in vpogled v gradivo pooblaščenim osebam,
 • izdelava kopij ob vpogledu pooblaščenim osebam,
 • izločanje dokumentacije in uničenje ob poteku roka hrambe.

Zagotavljamo varne prostore za hrambo v centru mesta, ki so v celoti namenjeni zgolj za arhivsko gradivo in
omejeno, ter selektivno dostopni zgolj pooblaščenim osebam.Tekom hranjenja gradiva Vam omogočamo:

 • izvajanje rednega vzdrževanja arhiva,
 • hiter dostop do informacij in hranjenega gradiva za pooblaščene osebe,
 • izdelavo kopij iz izdajo teh iz hranjene dokumentacije,
 • varnost pred uničenjem in odtujitvijo,
 • specializirane prostore za hranjenje dokumentacije stečajnih dolžnikov,
 • uničenje dokumentacije po poteku rokov skladno s predpisi za posamezno vrsto gradiva.

Nudimo Vam enostavno rešitev arhiviranja dokumentarnega gradiva v obliki urejenega klasičnega arhiva in sicer v rokih trajanja skladno z določili Zakona o vastvu dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivsekga gradiva, ter drugih zakonov, ki urejajo časovno dobo hranjenja posameznih dokumentov od 2 do 20 let za dokumente, ki jih je skladno z veljavno zakonodajo potrebno hraniti trajno (Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi, Zakon o davčnem postopku, Zakon o davku na dodano vrednost, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti idr.), ter skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ob tem pri dobi hranjenja skladno z zakonodajo upoštevamo predpis, ki za isto vrsto dokumentacije določa najdaljši rok arhiviranja. Dokumente hranimo v obliki dokumentarnega gradiva, z naknadno možnostjo pretvorbe slednjega na mikrofilm oz. v digitalno obliko, skladno z določili Zakona. Prav tako poskrbimo za ustrezno uničenje dokumentarnega gradiva po poteku dobe obveznega hranjenja.

Izkušnje
Izkušnje preko 210-ih arhiviranih projektov na območju celotne Slovenije nam omogočajo hitre in organizirane prevzeme.
Varnost
Arhivirano gradivo hranimo v skladu s predpisanimi roki, v tem času pa vam omogočamo ažurne vpoglede.
Zadovoljstvo
Dobro opravljeno delo predstavlja obojestransko zadovoljstvo. Prepričajte se o kvaliteti naših uslug.

Naše reference

V enajstih letih smo arhivirali dokumentarno gradivo več kot 210 pravnih oseb. Svoje usluge smo vršili/vršimo za naslednja podjetja:

Cestno podjetje Maribor d.d. - v stečaju, Svila d.d. - v stečaju, Gradis gradbeno podjetje Celje d.d. - v stečaju, MTD d.d. - v stečaju, PKZ d.o.o. - v stečaju, PA-CO d.o.o. - v stečaju, Krekova družba za poslovno svetovanje d.o.o. - v stečaju, Sanitec d.o.o. - v stečaju, RENT A d.o.o. - v stečaju, BM d.o.o. - v stečaju, Interijer Brežice d.o.o. - v stečaju, ABC Pomurka Internacional d.d. - v stečaju, O1S d.o.o. - v stečaju, Stolarna Dobrepolje d.o.o. - v stečaju, KZ FIN d.o.o. - v stečaju, Mignon d.o.o. - v stečaju, Miprim d.o.o. - v stečaju, First Holding d.o.o. - v stečaju, Alda Studio d.o.o. - v stečaju, Gradis Nova d.o.o. - v stečaju, Maxina d.d. - v stečaju, Inovativ d.o.o. - v stečaju, Vedela nepremičnine d.d. - v stečaju, Maroles d.o.o. - v stečaju, Orka d.o.o. - v stečaju, Gradbinec GIP d.o.o. - v stečaju, Florido d.o.o. - v stečaju, Jelen d.d. - v stečaju, Pretorian d.o.o. - v stečaju, Konstruktor Invest d.o.o. - v stečaju, Kmetič d.o.o. - v stečaju, KBS gradnje d.o.o. - v stečaju, Targos d.o.o. - v stečaju, Univet d.o.o. - v stečaju, Silko d.o.o. - v stečaju, Solarni termo sistemi d.d. - v stečaju, AS print d.o.o. - v stečaju, Pakman d.o.o. - v stečaju, Maher d.o.o. - v stečaju, Macro Standard d.o.o. - v stečaju, Meta Tobak d.o.o. - v stečaju, Šturm d.o.o. - v stečaju, Eurocom,it d.o.o. - v stečaju, Eximo d.o.o. - v stečaju, RJM d.o.o. - v stečaju, Dom Smreka d.o.o. - v stečaju, GHM d.o.o. - v stečaju, Vigitrans d.o.o. - v stečaju, PGM d.o.o. - v stečaju, Dan gradnje d.o.o. - v stečaju, Krempa d.o.o. - v stečaju, Provele d.o.o. - v stečaju, Mecum d.o.o. - v stečaju, Imobilia d.o.o. - v stečaju, Foto Tabor s.p. - v stečaju, Enerblue d.o.o. - v stečaju, Elimont d.o.o. - v stečaju, Klan d.o.o. - v stečaju, Elkom MEP d.o.o. - v stečaju, Graturs Internacional d.o.o. - v stečaju, Akubat d.o.o. - v stečaju, Medaljon d.o.o. - v stečaju, GL Pons d.o.o. - v stečaju, R-gradnje d.o.o. - v stečaju, Factor-Leasing d.o.o. - v stečaju, Energocommerc E.C. d.o.o. - v stečaju, Urbano d.o.o. - v stečaju, Stavbar Gradnje d.o.o. - v stečaju, Proximus do.o. - v stečaju, Tele 59 d.o.o. - v stečaju, Elink inženiring d.o.o. - v stečaju, Grad Mont d.o.o. - v stečaju, Irmigo d.o.o. - v stečaju, RM Plus d.o.o. - v stečaju, PSZ d.d. - v stečaju, Velt-Stavbar d.o.o. - v stečaju, KPE d.o.o. - v stečaju, Caffe-Tropic d.o.o. - v stečaju, Individa d.o.o. - v stečaju, 3MBA d.o.o. - v stečaju, Hotel Marita d.o.o. - v stečaju, IAN PG d.o.o. - v stečaju, PAP Mobil d.o.o. - v stečaju, Milanče d.o.o. - v stečaju, TSO d.o.o. - v stečaju, Media Polis d.o.o. - v stečaju, Hmezad jeklo d.o.o. - v stečaju, Pomurska založba d.o.o. - v stečaju, Abadon K&L d.o.o. - v stečaju, Protect GL d.o.o. - v stečaju, Commerce-Gorica d.o.o. - v stečaju, Hotel S d.o.o. - v stečaju, DD INVEST d.o.o. - v stečaju, Forming studio d.o.o. - v stečaju, CP Inženiring d.o.o. - v stečaju, Berk d.o.o. - v stečaju, TVT Maribor d.d. - v stečaju, Koroška trgovina d.d. - v stečaju, SGP Zasacje Trbovlje d.d. - v stečaju, Ekotek inženiring d.o.o. - v stečaju, Kristal tehnika d.o.o. - v stečaju, Papillon d.o.o. - v stečaju, Jamada asistent d.o.o. - v stečaju, Littera picta d.o.o. - v stečaju, Alukomen d.d. v stečaju, Finance in trgovina ZPS d.o.o. - v stečaju, UNI-MIN d.o.o. - v stečaju, DINO-PEK d.o.o. - v stečaju, Alpress d.o.o. - v stečaju, Slonuts d.o.o. - v stečaju, Kemična čistilnica in pralnica Jesenice d.o.o. - v stečaju, SVEA d.d. - v stečaju, SNB d.o.o. - v stečaju, GLOBTEL d.o.o. - v stečaju, PROTAGORAS d.o.o. - v stečaju, KUPOLA d.o.o. - v stečaju, PALATIUM d.o.o. - v stečaju, MABCO d.o.o. - v stečaju, UNI d.o.o. - v stečaju, DOMINE d.o.o. - v stečaju, AHA HOJA d.d. - v stečaju, MEMO AB d.o.o. - v stečaju, A1A d.o.o. - v stečaju, PETRONIAPLUS d.o.o. - v stečaju, ELEKTRO TRADE d.o.o. - v stečaju, KIPS-TRANS d.o.o. - v stečaju, FISKUS d.o.o. - v stečaju, BIOŠTROM d.o.o. - v stečaju, G 3000 PS d.o.o. - v stečaju, PLIN EKSPERT d.o.o. - v stečaju, GOSTINSTVO RENATA d.o.o. - v stečaju, IBERMET d.o.o. - v stečaju, NERU d.o.o. - v stečaju, GMAJNA PROJEKT d.o.o. - v stečaju, CCV d.o.o. - v stečaju, ALPDOM d.d. - v stečaju, PREFABDVA d.o.o. - v stečaju, MLM-STORITVE d.o.o. - v stečaju, KRAŠKA DRUŽBA d.o.o. - v stečaju, D.B.COMP. d.o.o. - v stečaju, VEMONT d.o.o. - v stečaju, KEMOTERM d.o.o. - v likvidaciji, TISKARNA PLEŠKO d.o.o. - v stečaju, BIOŠTROM d.o.o. - v stečaju, SIPLAST TRGOVINA d.o.o. - v stečaju, RAINA d.o.o. - v stečaju, VETPET d.o.o. - v stečaju, R.S.L. d.o.o. - v stečaju, SERTINA d.o.o. - v stečaju, BO-TISK d.o.o. - v stečaju, ALUKOMEN HOLDING d.d. v stečaju, LEONARDO d.o.o. - v stečaju, VETERINARSTVO ŠENTJUR d.o.o. - v stečaju,MERINKA MARIBOR d.d. - v stečaju, SKUPINA BIM 333 d.o.o. - v stečaju, VODI GORICA d.d.. - v stečaju, PAPIRNICA LAZAR d.o.o. - v stečaju, GIP ART d.o.o. - v stečaju, AVILUX d.o.o. - v stečaju, V.G. NEPREMIČNINE d.o.o. - v stečaju, DIPLOMAT d.o.o. - v stečaju, AVTO SELECT d.o.o. - v stečaju, AAA ING d.o.o. - v stečaju, POLDU d.o.o. - v stečaju, SIGNUM LADIS d.o.o. - v stečaju, TRANSOPREMA d.o.o. - v stečaju, LUCPORT d.o.o. - v stečaju, ISTORITVE d.o.o. - v stečaju, GD TRGOVINA d.o.o. - v stečaju, SSLJ d.o.o. - v stečaju, EGOŠPORT d.o.o. - v stečaju, POMURKA d.d. - v stečaju…

11

LET IZKUŠENJ

210

prevzetih arhivov

440

ton odbira

Arhiv PNM d.o.o.